Liuyidi's Blog

javascript基础学习系列之闭包

2015-03-25

一、什么是闭包?


函数可以访问它被创建时所处的上下文环境,这被称为闭包, 换句话说闭包中的函数可以记忆它被创建时候的环境。

经典实例:

 ```js
 
  for(var i=0; i<5; i++){ 
   (function(i){
    setTimeout(function({ console.log(i); },i*1000);  
   })(i);
  }
 ``` 

ES6的解决方案: 声明let,让其变成块作用域

```js

for(let i=0; i<5; i++){

  setTimeout(function(){ console.log(i); },i*1000);
  
}  ```

二、闭包的常用场景


事件处理和闭包结合

常见错误一:在循环中创建闭包

```js // 常见错误一:在循环中创建闭包 var addHandler = function(nodes){

for(var i=0; i<nodes.length; i++){
  nodes[i].onclick = function(e){
    alert(i);
  }
}  }

//正确的做法 var clickHandler = function(nodes){

 for(var i=0; i<nodes.length; i++){
   nodes[i].onclick = function(i){
     return function(){
       alert(i);
     }
   }(i);
 }  }  clickHandler();  ```
评论